cenník – term. an.

Cenník termovíznych meraní:

Rodinný dom – exteriérové meranie s vypracovaním protokolu z termomerania 
(do 10 snímok)
50,- €
Rodinný dom – interiérové meranie s vypracovaním protokolu z termomerania
(do 10 snímok)
50,- €
Rodinný dom – exteriérové a interiér. meranie s vypracovaním protokolu z termomerania
(do 15 snímok)
90,- €
Bytový dom – do 35 bytových jednotiek 250,- €
Bytový dom – nad 35 bytových jednotiek 6,50 € / b.j.
Každá 1 snímka + 3,- €

wordpress theme by jazzsurf.com