Termovízna analýza

Termovízne meranie

Termografická technológia (termovízia) nám umožňuje snímacím zariadením infračerveného žiarenia – termokamerou bezkontaktne – nedeštruktívne zisťovať povrchovú teplotu jednotlivých konštrukcií /materiálov/, t.j.  sledovať teplotný obraz a teplotné rozdiely na povrchu skúmaného telesa. Výsledkom merania sú termogramy – snímky s farebným rozlíšením jednotlivých povrchových teplôt.

Na čo slúži termovízne meranie ?

– zisťovanie tepelných strát budov a objektov, detekcia tepelných mostov, kontrola vzduchotestnosti, zisťovanie prevedených zateplovacích prác, nedostatočná a chýbajúca tepelná izolácia, detekcia vlhkosti, určenie rizikových miest pre vznik plesní, netesnosť budov, okien a dverí, kontrola podlahového, stenového a stropného vykurovania, zisťovanie stavu objektu pred jeho zakúpením – zistenie závad napr.v plášti budovy kontrola elektrických rozvádzačov, prehrievanie elektrických spojov a káblov…

Termovízne meranie a jeho priebeh:

-detekcia kritických miest objektu, analýza zistených závad v počítačovom programe, vypracovanie správy z merania, optimalizačné návrhy na zlepšenie vzniknutých závad a diagnostika ich príčin

Podmienky termovízneho merania:

-meranie prebieha počas vykurovacej sezóny (október – apríl), prípadne v lete počas chladenia  interiéru – u klimatizovaných budov, ideálny teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom je minimálne 10-15°C a to aspoň počas 10-tich hodín nepretržite, meranie prebieha za priaznivého, avšak neslnečného počasia, ideálne v ranných hodinách

Čo je výsledkom merania ?

Výsledkom je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného telesa – termogram. Pomocou jeho farebného spektra a bodovej teploty na celej ploche obrazu je možné určovať aktuálne teplotné rozdiely .

Termografické snímky dodávame v tlačenej, príp digitálnej podobe (externý disk, USB-kľúč, alebo zaslané e-mailom.

 

wordpress theme by jazzsurf.com